motor panasonic รุ่น INDUCTION 3Phase
ส่วนลดพิเศษ
ติดต่อสอบถาม

มอเตอร์เกียร์ พานาโซนิค

( motorgear panasonic )
 
รุ่น INDUCTION ( 3PHASE )
ขนาดตั้งแต่ 25W , 40W , 60W , 90W
กำลังไฟ 220/380V 3PHASE
อัตราทด 1:3 - 1:200
เหมาะกับงานที่ต้องการใช้งานต่อเนื่อง
เป็นเวลานานๆ งานลำเลียงต่างๆ

motor panasonic รุ่น INDUCTION 3Phase