คาปาซิเตอร์
ราคาพิเศษ
ติดต่อสอบถาม

 

คาปาซิเตอร์ (Capacitor)

คาปาซิเตอร์ หรือตัวเก็บประจุไฟฟ้า ใช้งานร่วมกับมอเตอร์ AC SUNTECH